Product Center 产品中心

5升装洁厕剂

发布时间:2020-03-07浏览次数:6885次
5升装洁厕剂

         

                                                              

                                                               产品参数:

                                                               执行标准:GBT21241-2007

                                                               稀释比例:1:1-8

                                                               PH值:2-3

                                                               保质期:3年

                                                               产品介绍:

                                                               本品具有清洁,消毒,避臭的功效。喷在厕盆内表面,无需要用力擦洗,便能够清除污渍锈渍,留下清新松木

                                                               香气息。

                                                               使用方法:

                                                               先冲水润湿厕盆内表面,慢慢的将本品沿厕盆内边缘挤入厕盆,作用数分钟,用马桶刷擦去顽固污渍,最后冲

                                                               洗干净即可。

                                                               注意事项:

                                                               1、如接触眼睛及皮肤,请立即用大量清水冲洗,并尽快就医

                                                               2、使用过程中穿戴适当的工作服,手套和眼镜,面具

                                                               3, 使用过程中如发生意外或感觉不适时,请立即停止使用就医

                                                               4, 在干燥的条件下储存于原装密封容器中,避免高温,防止儿童接触。

                                                                我们可以为您提供免费的清洁剂分配器,让您的清洁剂使用更加规范,成本更加可控。